Injekčný filter

  • Syringe Filters

    Injekčné filtre

    Injekčné filtre sú nákladovo efektívnym spôsobom na zlepšenie kvality HPLC analýzy, zlepšenie konzistencie, predĺženie životnosti kolóny a zníženie údržby. Odstránením častíc pred tým, ako vzorka vstúpi do kolóny, umožňujú filtre striekačiek Navigator neobmedzený prietok. Bez častíc vytvárajúcich prekážky bude váš stĺpec pracovať efektívnejšie a bude trvať dlhšie.