Tester integrity filtra

  • filter integrity tester

    tester integrity filtra

    Integtest® Serials Integrity Tester je určený na testovanie integrity filtrov a filtračných systémov. Test spĺňa podmienky na overenie sterilizačného filtra podľa požiadaviek špecifikácií FDA, State Pharmacopoeia a GMP. Tester integrity V4.0 je kompaktný, ľahko použiteľný a plne automatizovaný prístroj na testovanie integrity, ktorý vykonáva hydrofobné filtre bod bubliny, difúzny tok, vylepšený bod bubliny a test na báze vody. test na hydrofóbne filtre vyhovujúci rôznym potrebám zákazníkov.